REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GAMIKO.PL

搂 1. Postanowienia og贸lne

Niniejszy regulamin, zwany dalej 鈥漅egulaminem鈥, okre艣la 聽zasady korzystania ze sklepu internetowego znajduj膮cego si臋 pod adresem URL http://gamiko.pl ., zwanego dalej "Sklepem".

Sklep prowadzony jest przez MM-TRADE Micha艂 Nowakowski z siedzib膮: 02-598 Warszawa, ul. D膮browskiego 116/13, posiadaj膮cego NIP 5213201297, REGON 145889188, zwanego dalej "Administratorem".

Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy 鈥 http://gamiko.pl 聽e-mail 鈥 kontakt@gamiko.pl , telefon +48889999833. .adres korespondencyjny 鈥 Al. KEN 36/LU125, 02-797 Warszawa.聽

Ka偶da osoba przed przyst膮pieniem do u偶ytkowania Sklepu powinna zapozna膰 si臋 z jego Regulaminem.

Dokonywanie zakup贸w w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

搂 2. Definicje

U偶yte w Regulaminie poj臋cia oznaczaj膮 odpowiednio:

Sklep 鈥 sklep internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem http://gamiko.pl 聽, prowadz膮cy sprzeda偶 produkt贸w na odleg艂o艣膰.

Klient 鈥搆a偶dy podmiot dokonuj膮cy zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z tre艣ci膮 Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsi臋biorca.

U偶ytkownik - ka偶dy podmiot korzystaj膮cy z Internetu, kt贸ry wejdzie na stron臋 internetow膮 Sklepu.

Konto Klienta 鈥 pole zawieraj膮ce dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument s艂u偶膮cy do realizacji sk艂adanych przez Klienta zam贸wie艅.

Newsletter 鈥 us艂uga 艣wiadczona przez Sklep Internetowy na rzecz U偶ytkownika, kt贸rzy wyrazili zgod臋 na przesy艂anie im Newslettera, polegaj膮ca na wysy艂aniu do takich U偶ytkownik贸w wszelkich informacji o dzia艂aniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez U偶ytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

Konsument - osoba fizyczna dokonuj膮ca czynno艣ci prawnej z przedsi臋biorc膮 niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Przedsi臋biorca 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, dokonuj膮ca czynno艣ci prawnej we w艂asnym imieniu w ramach dzia艂alno艣ci gospodarczej lub zawodowej.

Dni robocze 鈥 dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Regulamin 鈥 niniejszy dokument, okre艣laj膮cy warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produkt贸w.

Rejestracja 鈥 dobrowolne 聽podanie danych przez Klienta Sklepu polegaj膮ce na wype艂nieniu formularza dost臋pnego na 艂amach tego Sklepu.

搂 3. Rodzaje i zakres dzia艂alno艣ci Sklepu

Za po艣rednictwem Sklepu prowadzona jest sprzeda偶 na odleg艂o艣膰 za pomoc膮 sieci Internet asortymentu z zakresu gier planszowych, karcianych, akcesorii oraz zabawek

O ile nie zaznaczono inaczej w opisie oferowane przedmioty s膮 nowe, nieu偶ywane.

搂 4. 聽Polityka prywatno艣ci

Klient poprzez wype艂nienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym o艣wiadczeniu wyra偶a zgod臋 na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezb臋dnym do wykonania postanowie艅 niniejszego Regulaminu i 艣wiadczonych na jego podstawie us艂ug.

Administratorem Danych osobowych jest MM-TRADE Micha艂 Nowakowski z siedzib膮: 02-598 Warszawa, ul. D膮browskiego 116/13 posiadaj膮cy NIP 5213201297.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wy艂膮cznie podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

U偶ytkownik ma prawo wgl膮du oraz modyfikacji swoich danych osobowych w ka偶dym czasie, jak r贸wnie偶 natychmiastowego ich usuni臋cia po zg艂oszeniu Administratorowi, kt贸ry dokonuje na 偶yczenie U偶ytkownika modyfikacji lub ca艂kowitego usuni臋cia danych.

Gromadzone s膮 jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane s膮 w celu niezb臋dnym do wykonania postanowie艅 niniejszego Regulaminu, a w szczeg贸lno艣ci w celu:

zawarcia umowy sprzeda偶y zam贸wionego towaru,

dor臋czenia Klientowi towaru, na kt贸ry Klient z艂o偶y艂 zam贸wienie聽

wystawienia dokumentu potwierdzaj膮cego dokonanie transakcji sprzeda偶y towaru

zaksi臋gowania transakcji w informatycznym systemie ksi臋gowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie ksi臋gowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klient贸w.

Za dodatkow膮 zgod膮 udzielon膮 przez Klienta, zgromadzone dane osobowe 聽mog膮 by膰 r贸wnie偶 wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczeg贸lno艣ci w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych zwi膮zanych ze Sklepem.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyra偶enia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub sk艂adania zam贸wienia (wyra偶enia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczn膮), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na kt贸ry przesy艂ane b臋d膮 informacje handlowe od Administratora. Z przesy艂ania takich informacji Klient mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰, loguj膮c si臋 na swoje konto w Sklepie lub klikaj膮c link anuluj膮cy subskrypcj臋 聽znajduj膮cy si臋 w stopce ka偶dego newslettera.

Dane podane w trakcie sk艂adania zam贸wienia s膮 przetwarzane r贸wnie偶 przez 聽nast臋puj膮ce podmioty w podanym zakresie: imi臋 i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane s膮 firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego b臋d膮cego jednocze艣nie zleceniem dor臋czenia przesy艂ki. W zale偶no艣ci od wybranego rodzaju przesy艂ki przekazywane s膮 :

  • Kurier DPD;
  • Poczta Polska
  • InPost Paczkomaty
  • Paczka w Ruchu

Klient w ka偶dej chwili ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz 偶膮dania ich usuni臋cia.

Administrator informuje, i偶 Klient nie ma obowi膮zku podania swoich danych osobowych, jednak偶e odmowa ich podania uniemo偶liwi prawid艂owe wykonanie wobec Klienta us艂ug okre艣lonych w Regulaminie oraz 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

Zgromadzone dane podlegaj膮 starannej ochronie, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. Administrator dok艂ada wszelkich stara艅, aby przechowywanym danym zapewni膰 w艂a艣ciwy stopie艅 bezpiecze艅stwa.

W Sklepie wykorzystane s膮 pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysy艂a do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przegl膮darki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesy艂ane przez przegl膮dark臋 Klienta w czasie wy艣wietlania witryn. Dzienniki serwera mog膮 zawiera膰 informacje takie jak 偶膮danie sieciowe, adres IP, typ i j臋zyk przegl膮darki, data i godzina przes艂ania 偶膮dania. Te informacje pozwalaj膮 podnosi膰 jako艣膰 naszych us艂ug dzi臋ki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klient贸w oraz 艣ledzeniu trend贸w, takich jak na przyk艂ad sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient mo偶e zabroni膰 odbierania plik贸w cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalaj膮c na rejestracj臋 plik贸w cookies, Sklep nie b臋dzie m贸g艂 zidentyfikowa膰 Klienta ani jego preferencji. Szczeg贸艂owe informacje na temat Cookies zawarte zosta艂y w Polityce Cookies dost臋pnej w zak艂adce Cookies.

Sklep informuje Klient贸w, i偶 oferowane us艂ugi za po艣rednictwem Sklepu 艣wiadczone s膮 za po艣rednictwem publicznej sieci Internet. W zwi膮zku z powy偶szym Sklep zwraca uwag臋 Klient贸w na to, i偶 korzystanie z us艂ug Sklepu mo偶e wi膮za膰 si臋 z ryzykiem zwi膮zanym z ingerencj膮 os贸b trzecich w transmisj臋 danych przesy艂anych za po艣rednictwem sieci Internet pomi臋dzy Sklepem a Klientem.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udost臋pniania przez Sklep drugiej stronie tre艣ci zawieranej umowy:

  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost臋pnienie tre艣ci zawieranej umowy nast臋puje przez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail po zawarciu Umowy Sprzeda偶y.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost臋pnienie tre艣ci zawieranej Umowy Sprzeda偶y nast臋puje przez wys艂anie Klientowi na podany adres e-mail tre艣ci zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zam贸wienia oraz dowodu zakupu.
  3. Tre艣膰 zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy oraz udost臋pniana na ka偶de 偶膮danie Klienta.

搂 5. Wymogi techniczne

W celu prawid艂owego i niezak艂贸conego korzystania ze Sklepu stacja/ urz膮dzenie ko艅cowe 聽Klienta winna spe艂nia膰 poni偶sze minimalne wymagania techniczne:

aktywne 艂膮cze internetowe,

w艂膮czona akceptacja plik贸w cookies oraz Skrypt贸w Java

Sklep nie jest zobowi膮zany do dostarczenia powy偶szych urz膮dze艅 i/lub oprogramowania.

Instalacja oprogramowania, o kt贸rym mowa w ust臋pie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomi臋dzy Klientem a licencjodawc膮.

搂 6. Zasady dokonywania zakup贸w

Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi nast臋puj膮ce informacje:

dok艂adny opisu danego produktu i jego cech;

艂膮czn膮 cen臋 zam贸wionych produkt贸w wraz z podatkami, a tak偶e op艂at膮 za transport, dostarczenie lub us艂ugi pocztowe oraz podsumowuj膮c膮 艂膮czn膮 kwot臋 zam贸wienia z wybran膮 opcj膮 dostawy; 聽

dotycz膮ce sposobu i terminu zap艂aty;

dotycz膮ce sposobu i terminu spe艂nienia 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋.

Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

Sk艂adanie zam贸wienia odbywa si臋 za pomoc膮 formularza, dost臋pnego na stronie sklepu dost臋pnego po naci艣ni臋ciu przycisku 鈥撯瀦amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥 pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakup贸w, w kt贸rym Klient podaje nast臋puj膮ce dane:聽

Imi臋 i nazwisko lub nazwa firmy

Adres email

Numer telefonu

NIP (dla klient贸w 鈥 przedsi臋biorc贸w)

Dane adresowe do wysy艂ki

Klient sk艂ada zam贸wienie po zapoznaniu si臋 z informacjami okre艣lonymi w tre艣ci Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, kt贸re zostan膮 wy艣wietlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wype艂niania elektronicznego formularza poprzedzaj膮cym wyra偶enie woli zwi膮zania si臋 umow膮 poprzez klikni臋cia przycisku 鈥瀂amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji okre艣lonych dla danego zam贸wienia Klienta, Klient wyra偶a wol臋 zwi膮zania umow膮 poprzez naci艣ni臋cie przycisku 鈥瀂amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥

Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT. Cena wy艣wietlana w podsumowaniu koszyka przez z艂o偶eniem zam贸wienia uwzgl臋dnia koszty przesy艂ki zgodnie z wybran膮 przez Klienta opcj膮.聽

Sklep zobowi膮zuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

Zam贸wienie uwa偶a si臋 za przyj臋te do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyj臋cia zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta:

potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia przesy艂ane jest automatycznie po z艂o偶eniu zam贸wienia przez Klienta;

Sklep mo偶e wstrzyma膰 przyj臋cie zam贸wienia w sytuacji podj臋cia w膮tpliwo艣ci co do prawdziwo艣ci b膮d藕 rzetelno艣ci wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezw艂ocznie skontaktuje si臋 z Klientem w celu wyja艣nienia przedmiotowych w膮tpliwo艣ci.

W przypadku niedost臋pno艣ci cz臋艣ci produkt贸w obj臋tych zam贸wieniem Klient jest o tym niezw艂ocznie informowany. Klient decyduje, czy zam贸wienie ma by膰 zrealizowane cz臋艣ciowo czy w ca艂o艣ci anulowane.

Klient i Sklep zwi膮zani s膮 cen膮 Produktu obowi膮zuj膮c膮 w chwili z艂o偶enia na niego zam贸wienia.

W Sklepie honorowane s膮 nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci:

  1. p艂atno艣膰 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki dor臋czanej przez operatora pocztowego lub firm臋 kuriersk膮,
  2. zwyk艂y przelew, na nr. konta: 90 1090 1694 0000 0001 1781 1638.
  3. system p艂atno艣ci elektronicznych Przelewy24.

Termin 聽na wykonanie p艂atno艣ci 聽wynosi 3 dni robocze od dnia przyj臋cia zam贸wienia do realizacji.

Umow臋 uznaje si臋 za zawart膮 z chwil膮 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia w przypadku wyboru p艂atno艣ci za pobraniem b膮d藕 z chwil膮 dokonania wp艂aty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia do realizacji.

Zam贸wiony towar jest wysy艂any w przeci膮gu 2 dni roboczych:

od zaksi臋gowania kwoty nale偶nej za produkt w przypadku wyboru p艂atno艣ci z g贸ry,

od potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia do realizacji w przypadku wyboru p艂atno艣ci przy odbiorze

Przesy艂ki wysy艂ane s膮 za po艣rednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej, Paczki w Ruchu lub do Paczkomat贸w InPost. Koszty przesy艂ki zosta艂y okre艣lone w zak艂adce Wysy艂ka. Koszt przesy艂ek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem 鈥 w zale偶no艣ci od docelowego miejsca dostawy.

W przypadku zam贸wienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesy艂k臋 chyba 偶e, wybieraj膮c spos贸b dostawy Klient wska偶e inny spos贸b pakowania i zaznaczy opcje odr臋bnej dostawy dla ka偶dego produktu.

O wysy艂aniu towaru Klient zostanie powiadomiony drog膮 mailow膮.

Maksymalny termin dostawy wed艂ug ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Je偶eli towar nadal nie zostanie wydany Klient mo偶e odst膮pi膰 od umowy.

Je偶eli towar ma zosta膰 przes艂any przez Sklep Klientowi b臋d膮cemu konsumentem, niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwil膮 jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) 聽uwa偶a si臋 jej powierzenie przez Sklep przewo藕nikowi, je偶eli Sklep nie mia艂 wp艂ywu na wyb贸r przewo藕nika przez kupuj膮cego.

Wraz z produktem Sklep wysy艂a mailowo formularz informacyjny (pouczenie o odst膮pieniu od umowy) oraz formularz o odst膮pieniu od umowy 鈥 formularze stanowi膮 za艂膮cznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

Wraz z Produktem wysy艂any jest paragon potwierdzaj膮cy dokonanie zakupu. Na 偶yczenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowi膮zany jest do podania pe艂nych danych niezb臋dnych do prawid艂owego wystawienia faktury VAT:

Imi臋 i nazwisko/firm臋;

Adres zamieszkania/siedziby,

Numer NIP (w przypadku firm),

Numer zam贸wienia,

Adres korespondencyjny

Ka偶dy rejestruj膮cy si臋 i/lub dokonuj膮cy zam贸wienia Klient wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji zwi膮zanych z przebiegiem transakcji, zawiadomie艅 o 聽zmianach w niniejszym Regulaminie.

Inne informacje dotycz膮ce dzia艂ania Serwisu, a tak偶e zawieraj膮ce informacj臋 handlow膮 o nowych produktach lub us艂ugach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promuj膮cych produkty partner贸w Administratora przesy艂ane b臋d膮 tylko tym Klientom, kt贸rzy wyrazili na to zgod臋.

搂 7. 聽Reklamacje

W zakresie reklamacji Klient b臋d膮cy Konsumentem mo偶e realizowa膰 uprawnienia przyznane przez przepisy ustaw臋 kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 聽oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Sklep jest odpowiedzialny wzgl臋dem Klienta z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli rzecz sprzedana (towar) 聽ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮. Wada fizyczna polega na niezgodno艣ci rzeczy sprzedanej (towaru) z umow膮. W szczeg贸lno艣ci rzecz sprzedana (towar) 聽jest niezgodna z umow膮, je偶eli:

nie ma w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;

nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu Sklep zapewni艂 Klienta w tym przedstawiaj膮c pr贸bk臋 lub wz贸r;

nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym Klient poinformowa艂 Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;

zosta艂a Klientowi wydana w stanie niezupe艂nym.

Reklamacje dotycz膮ce zam贸wionych towar贸w mog膮 by膰 sk艂adane drog膮 mailow膮 na adres kontakt@gamiko.pl lub listem poleconym na adres Al. KEN 36/LU125, 02-797 Warszawa,聽

Dla u艂atwienia sk艂adania reklamacji, pod adresem URL www鈥︹︹︹︹︹︹︹. 聽 zamieszczony zosta艂 przyk艂adowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

Wnosz膮c reklamacj臋, prosimy o podanie nast臋puj膮cych danych: 聽imi臋 i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalaj膮ce na identyfikacj臋 sprzeda偶y (np. login, numer zam贸wienia, dat臋 transakcji), przedmiot i przyczyn臋 reklamacji, dane kontaktowe.聽

Okre艣laj膮c spos贸b realizacji zobowi膮za艅 Sklepu w zakresie zg艂oszonej reklamacji w przedmiocie wyst膮pienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient b臋d膮cy konsumentem, ma prawo z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo o odst膮pieniu od umowy, chyba, 偶e Sklep niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przez sprzedawc臋 (Sklep) albo Sklep nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady.聽

Je偶eli Klient jest Konsumentem , mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sklep usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Klienta inny spos贸b zaspokojenia.

Obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy, w jakiej warto艣膰 rzeczy z wad膮 pozostaje do warto艣ci rzeczy bez wady.

Klient nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.聽

Reklamacje zg艂aszane przez Klienta b臋d膮 rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zg艂oszenia. Brak o艣wiadczenia w tym terminie uwa偶a si臋 za uznanie roszcze艅 zg艂oszonych przez Klienta.

Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygni臋ciu zg艂oszonej reklamacji t膮 sam膮 drog膮, jak膮 przes艂ana zosta艂a reklamacja, chyba, 偶e Klient zastrze偶e inn膮 form臋 kontaktu. Rozstrzygni臋cie reklamacji zostanie dodatkowo przes艂ane drog膮 elektroniczn膮 na wskazany przez Klienta adres e-mail.

W przypadku pozytywnego rozstrzygni臋cia reklamacji Sklep wysy艂a do Klienta Towar wolny od wad lub z usuni臋t膮 w rozs膮dnym czasie wad膮. Je艣li naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie s膮 mo偶liwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 聽i 6, Sklep stosownie do z艂o偶onego przez Klienta alternatywnego 偶膮dania 鈥 obni偶y cen臋 lub zwr贸ci r贸wnowarto艣膰 ceny produktu, powi臋kszon膮 o koszty przesy艂ki.

Prawo do r臋kojmi wy艂膮czone jest wobec Klient贸w dokonuj膮cych zakup贸w jako Przedsi臋biorcy.

搂 8. Odst膮pienie od umowy przez konsumenta

Zgodnie z Ustaw膮 z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient 聽b臋d膮cy konsumentem ma prawo do pisemnego odst膮pienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu 聽dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w kt贸rym Klient wszed艂 w posiadanie rzeczy , lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik wskazana przez Klienta 聽wesz艂a w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o kt贸rym mowa w ust. 1, wystarczaj膮ce jest wys艂anie o艣wiadczenia o odst膮pieniu przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r zosta艂 zamieszczony w za艂膮czniku do niniejszego regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, zgodnie z ustaw膮, nie przys艂uguje konsumentowi w wypadkach:

o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕na zgoda konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;

w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;

w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;聽

w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰虂 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰虂 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰虂 zale偶y od waha艅虂 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;

w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶虈 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;聽

w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮台 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋台;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅虂 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;

o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕na zgoda konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋台 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

W przypadku odst膮pienia od umowy Klient zobowi膮zany jest do zwrotu towaru na adres:聽

Sklep Gamiko

Al. KEN 36/LU125

02-797 Warszawa聽

lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sklep do odbioru niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy, chyba 偶e Sklep zaproponowa艂, 偶e sam odbierze rzecz. Odsy艂any towar nale偶y zapakowa膰 w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy jego uszkodzenie w transporcie.

W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o 聽kt贸rym mowa w ust. 1, bezpo艣rednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane s膮 wszystkie otrzymane od niego p艂atno艣ci, w tym obejmuj膮ce 聽koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany w 聽ramach dostawy towar贸w 聽dost臋pny w Sklepie), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sklep zosta艂 poinformowany o decyzji Klienta 聽o wykonaniu prawa odst膮pienia od umowy ze Sklepem.

Zwrotu p艂atno艣ci Sklep dokonuje przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient, chyba, 偶e Klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶臋 si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. 聽

Sklep mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odes艂ania tego towaru w zwi膮zku z odst膮pieniem w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Je偶eli Klient b臋d膮cy konsumentem wybra艂 spos贸b dostarczenia rzeczy (towaru) inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez przedsi臋biorc臋, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsi臋biorca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.聽

Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

搂 9. Postanowienia ko艅cowe i opis 聽mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw Klienta b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem przys艂uguj膮cych mu na mocy bezwzgl臋dnie wi膮偶膮cych przepis贸w prawa. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj膮 przepisy prawa polskiego, w tym w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie mo偶liwo艣ci skorzystania przez Klienta 聽b臋d膮cego konsumentem z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient b臋d膮cy konsumentem posiada m.in. nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

Sta艂y polubowny s膮d konsumencki dzia艂aj膮cy przy Inspekcji Handlowej- mo偶liwo艣膰 zwr贸cenia si臋 z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy Sprzeda偶y;

wojew贸dzki inspektor Inspekcji Handlowej mo偶liwo艣膰 zwr贸cenia si臋 z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego do 聽czasu zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem a sklepem;

powiatowy (miejski) rzecznik konsument贸w lub organizacja spo艂eczna, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 przez Federacj臋 Konsument贸w pod bezp艂atnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

platformie Online Disputes Resolution (ODR) dost臋pnej pod adresem: 聽http://ec.europa.eu/consumers/odr/聽

Za艂膮czniki do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZ膭CE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTA台PIENIA OD UMOWY

聽鈥 POUCZENIE O ODST膭PIENIU OD UMOWY

Prawo odst膮pienia od umowy

Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.聽

Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia, w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 osob臋 odpowiedzialn膮 za wykonanie czynno艣ci odst膮pienia od umowy:

Sklep Gamiko

Al. KEN 36/LU125

02-797 Warszawa聽

o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia.

(Informujemy, i偶 o艣wiadczenie mo偶e zosta膰 przes艂ane na przyk艂ad poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮).

Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Mog膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 wype艂ni膰 i przes艂a膰 formularz odst膮pienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 na adres kontakt@gamiko.pl. Je偶eli skorzystaj膮 Pa艅stwo z tej mo偶liwo艣ci, prze艣lemy Pa艅stwu niezw艂ocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst膮pieniu od umowy na trwa艂ym no艣niku (na przyk艂ad poczta elektroniczna).聽

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacje dotycz膮ca wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.

Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Prosz臋 odes艂a膰 lub przekaza膰 nam rzecz niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni.

B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, i偶 formularz ten nale偶y wype艂ni膰虂 i odes艂a膰虂 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

ADRES DO KONTAKTU:

Sklep Gamiko

Al. KEN 36/LU125

02-797 Warszawa聽

adres internetowy 鈥 http://gamiko.pl 聽 聽 聽e-mail 鈥 kontakt@gamiko.pl, telefon +48889999833.

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy dostawy nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy o dzie艂o polegaj膮cej na wykonaniu nast臋puj膮cych rzeczy(*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)

Adres konsumenta(-贸w)

Podpis konsumenta(-贸w) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.